En ny kyrka i Haninge

Tjugofyrakyrkans vision och bön har alltid varit att plantera nya församlingar, där Flemingsberg var vårt första steg av förhoppningsvis flera. Haninge står på tur och behoven är stora.

90 000 människor bor här och befolkningen växer stadigt. Vi som kyrka vill vara en del av Haninges framtid, vi vill se ett förändrat samhälle till följd av att människor kommer till tro på Jesus Kristus och väljer att följa honom.

Oavsett om man är ung eller gammal, bor i Handen, Brandbergen, Västerhaninge, Tungelsta, Vega, Vendelsö, Dalarö, Jordbro, Söderby eller Muskö behövs det nya församlingar som kan söka upp och ta emot människor som behöver lära känna Jesus. Vi vill vara en sådan församling.

Att plantera en ny församling är ett långsiktigt arbete som kräver överlåtelse och uthållighet, kombinerat med en strategi som är utformad för den plats man finns på.

Det första steget är redan taget: Tjugofyrakyrkan har uttalat och kommunicerat sin vilja att plantera en ny församling i Haninge. Detta i samråd med alla Pingstförsamlingar i Stockholm, Södertörn och Pingst FFS. Vi har fått idel stöd och uppmuntran att gå vidare.

Under 2017 lärde vi känna kristna som bor och verkar i de olika områdena för att se, höra och lära. Idag har vi kontakt med ca 40 troende som bor och ber i Haninge. Bland dessa finns det flera som visat stort intresse för att vara med i planteringsfasen av en ny församling. Majoriteten av dessa har varit med i de olika mötesplatser vi skapat under 2018 i form av hemgrupper, caféträffar och offentliga möten.

Välkommen att vara med!

Stötta Tjugofyrakyrkan i Haninge:
Swish 123 031 61 25
Bankgiro 5263-5794