En ny kyrka i Haninge

Tjugofyrakyrkans vision och bön har alltid varit att plantera nya församlingar, där Flemingsberg var vårt första steg av förhoppningsvis flera. Haninge står på tur och behoven är stora.

Över 86 000 människor bor här och befolkningen växer stadigt. Vi som kyrka vill vara en del av Haninges framtid, vi vill se ett förändrat samhälle till följd av att människor kommer till tro på Jesus Kristus och väljer att följa honom.

Oavsett om man är ung eller gammal, bor i Handen, Brandbergen, Västerhaninge, Tungelsta, Vega, Vendelsö, Dalarö, Jordbro, Söderby eller Muskö behövs det nya församlingar som kan söka upp och ta emot människor som behöver lära känna Jesus. Vi vill vara en sådan församling.

Att plantera en ny församling är ett långsiktigt arbete som kräver överlåtelse och uthållighet, kombinerat med en strategi som är utformad för den plats man finns på.

Det första steget är redan taget: Tjugofyrakyrkan har uttalat och kommunicerat sin vilja att plantera en ny församling i Haninge. Detta i samråd med alla Pingstförsamlingar i Stockholm, Södertörn och Pingst FFS. Vi har fått idel stöd och uppmuntran att gå vidare.

Steg två var att lära känna kristna som bor och verkar i de olika områdena för att se, höra och lära. Idag har vi kontakt med ca 40 kristna som bor och ber i Haninge. Bland dessa finns det flera som visat stort intresse för att vara med i planteringsfasen av en ny församling. Majoriteten av dessa har varit med i de olika mötesplatser vi skapat under 2017 i form av hemgrupper, caféträffar och offentliga möten.

Nu är det dags för nästa steg som handlar om att bjuda in alla som är intresserade till en serie DNA-träffar. Fyra onsdagkvällar där vi delar värderingarna och visionen för Tjugofyrakyrkan Haninge och den församling vi drömmer om att se. Men också där vi tillsammans får be och samtala om det som sägs så att alla ges förutsättningar att se samma bild. Detta för att vara och en själv ska kunna ta ställning till om man aktivt vill vara med redan nu eller om man vill avvakta och delta på ett annat sätt under 2018.

Att vara med på DNA-träffarna är en förutsättning för att kunna bilda sig en uppfattning om visionen och vilken typ av församling Tjugofyrakyrkan är. Det är nödvändigt att vara med alla fyra träffarna, det räcker inte med en eller två. Att vara med på DNA-träffarna innebär inte att man lovat vara med och bygga församling, bara att man är nyfiken på att höra mer. Alla är alltså välkomna.

Vi kommer att träffas på Restaurang Heng King, Poseidons Torg 4. DNA-träffarna hålls följande tider:
Onsdag 15/11 19:00 –
Onsdag 22/11 19:00
Onsdag 29/11 19:00
Onsdag 13/12 19:00

Anmäl dig till DNA-träffarna här.