Välkommen till Tjugofyrakyrkan!

Välkommen till Tjugofyrakyrkan!

kyrkan_simonabongani

Efesierbrevet 2:19 (The Message)
Ni saknar inte längre land och hem. Nu är trons rike ert hemland. Ni är inte främlingar och utlänningar. Ni hör hemma här; ni är alla lika goda kristna som någon annan. Gud bygger sig ett hem. Alla är vi delar av det bygget, oavsett hur vi hamnade där.

Gud bygger sig ett hem! Ett hem där du hör hemma, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån.

Vi är en ung kyrka i Flemingsberg som vill dela med oss av det som vi själva fått, och för oss så handlar det om förvandlade liv. Vi tror att Gud vill ha med oss alla att göra, att Gud vill ha en relation med oss, oavsett var vi befinner oss i livet, vilka vi är eller vad vi har gjort. Vi tror på en Gud som möter oss där vi är, inte där vi borde vara. Vi tror på en Gud som ger oss frälsning och frihet, inte på grund av något vi gör utan helt och enbart genom nåd.

Och vi tror att kyrkans uppdrag är att berätta det här glada budskapet – evangeliet om Jesus Kristus, Guds son, som kom till världen och dog för våra synders skull för att vi skulle ha liv, och liv i överflöd. Därför finns Tjugofyrakyrkan, och därför vill vi vara en kyrka för alla människor, en plats där vi tillsammans kan få bygga relationer mellan människor och mellan Gud och människa. Du är alltid välkommen!

Från och med den 17 november samlas Tjugofyrakyrkan för gudstjänst klockan 15 i Flemingsbergs kyrka (Diagnosvägen 14-16). Välkommen dit! 

Tjugofyrakyrkan startades 2011 av Nicklas och Lydia Mörling, och kyrkan tillhör den svenska pingströrelsen.

Familjen Mörling

Familjen Mörling: Lydia, Sixten, Rut och Nicklas Mörling. Fotograf: Hannah Svanteman/Skägget