Fyrtioåtta timmar

 

kyrkan_chris

Romarbrevet 12:1
Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Varje söndag klockan 11 firar vi gudstjänst i Tjugofyrakyrkan, precis som många miljoner kristna över hela världen gör. Under våra gudstjänster får vi möjlighet att sätta en ton för veckan som ligger framöver, vi får sätta fokus på något större än oss själva oavsett hur vårt liv för tillfället ser ut.

Till gudstjänsten får jag komma som jag är – fokuset ligger inte på oss som individer utan på Gud, som vi får närma oss och som vill möta oss.

En gudstjänst i Tjugofyrakyrkan består av att vi sjunger tillsammans – alla sångtexter visas på skärmar så att du enkelt kan följa med. Vi ber tillsammans, och vi lyssnar på predikan. Gudstjänsten håller på i cirka en timma, och efteråt så öppnar vårt café.

Under gudstjänsten så är vår barnkyrka, Tjugofyrakarat, öppen. Där är alla barn över tre år välkomna att vara under gudstjänsttid. För barn upp till tre år har vi vår babylounge, där man som förälder kan vara och leka med sitt barn.