Teamträning

Sedan ett par månader tillbaka är jag kursföreståndare på Teamträningskolan Mellansverige. Det är en distansutbildning på folkhögskolenivå med bas i Eskilstuna och elever från hela södra Sverige. Den har två inriktningar; Åk 1 Ungdomsinriktningen och Åk 2 Ledarskapsinriktningen som jag jobbar mest med. Totalt har kursen drygt 40 elever i år och består av fem kursveckor samt en hel del självstudier och webföreläsningar.

Kursen innehåller 50% praktik och 50% teori och riktar sig till unga människor som vill lära sig hur det är att jobba i en kyrka eller som vill göra en rejäl insats för barn och ungdomar i sin stad. Det är ett oslagbart sätt att få en inblick i hur en kyrka fungerar från insidan.

Jag är anställd på 20 % av Pingstkyrkan i Eskilstuna för detta. Marcus Ardenfors som var med och startade skolan för 12 år sedan är pastor i den kyrkan. Det är en förmån att få jobba med och för honom. Han är en av de absolut bästa ledare jag känner så jag kunde helt enkelt inte låta bli när han frågade om jag kunde kliva in.

Eftersom jag och Lydia förbereder för att starta Tjugofyrakyrkan passar det mig bra. Jag får ju en ännu större möjlighet att träna unga ledare och dela med mig av mina erfarenheter och försöka smitta av mig den passion jag känner för att bygga den lokala församlingen och investera tid i unga människor som behöver Gud i sitt liv. Det är så roligt!

Tänkte bara berätta… 🙂 Ha en bra vecka!