Vår tro

10402805_989503694396588_820641091486839358_n

Även om Tjugofyrakyrkan är en ny kyrka med vissa moderna former och uttryck förmedlar vi den klassiska kristna tron som kyrkan i alla tider förmedlat. Den är formulerad i den Apostoliska trosbekännelsen och lyder så här:

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på Gud, den allsmäktige Fader, himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.