Aktuellt

kram

Andra Korintierbrevet 5:17, 20
Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.

Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!


Välkommen på Alpha! 
Under ungefär 10 veckor med start den 20 januari kommer vi istället för vanliga gudstjänster med lovsång och predikan hålla en Alpha-kurs. Du är välkommen att komma en söndag eller alla!

Upplägget ser ut som följer:

11.00 Barnkyrka
11.30 Lunch
12.15 – 12.45 – Föredrag (film)
12.45 – 13.30 Samtal

Tjugofyrakyrkan vill vara en kyrka där alla kan känna sig välkomna, en plats där någon som ännu inte tror kan få närma sig vad en tro på Gud kan innebära, och en plats där en befintlig tro kan få utvecklas och sättas i funktion. Och inte minst är det en fantastisk gemenskap!

Välkommen!