Aktuellt

kram

Andra Korintierbrevet 5:17, 20
Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.

Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!


Varje söndag klockan 11 möts vi i Flemingsbergs centrum (Röntgenvägen 3) för att fira gudstjänst tillsammans. Vi kommer från olika länder, är olika gamla, har olika bakgrunder, är olika kyrkvana, men får alla plats i gemenskapen – du också!

Tjugofyrakyrkan vill vara en kyrka där alla kan känna sig välkomna, en plats där någon som ännu inte tror kan få närma sig vad en tro på Gud kan innebära, och en plats där en befintlig tro kan få utvecklas och sättas i funktion. Och inte minst är det en fantastisk gemenskap!

För barn över tre år finns Tjugofyrakarat, barnens egen kyrka.

Välkommen!