Gudstjänst

 

 

Romarbrevet 12:1
Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Varje söndag klockan 11:30 firar vi gudstjänst i Tjugofyrakyrkan, precis som många miljoner kristna över hela världen gör. Under våra gudstjänster får vi möjlighet att sätta en ton för veckan som ligger framöver, vi får sätta fokus på något större än oss själva oavsett hur vårt liv för tillfället ser ut.

Till gudstjänsten får jag komma som jag är – fokuset ligger inte på oss som individer utan på Gud, som vi får närma oss och som vill möta oss.

Under första halvan av vårterminen 2019 kommer våra gudstjänster se annorlunda ut – vi kommer vika tiden åt att tillsammans ta del av Alpha! En söndag kommer därför se ut så här:

11:00 – 11:30 – Tjugofyrakarat, vår barnkyrka
11.30 – Gemensam lunch till självkostnadspris
12.15 – 12.45 – Alphaföredrag
12.45 – 13.30 – Samtal i grupper

Alpha är en rad kurstillfällen som utforskar den kristna tron. Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. Alpha finns över hela världen och alla är välkomna. Det finns på caféer och universitet, i hem och kyrkor och på massa andra platser. Ingen Alpha är den andre helt lik, men generellt så har de tre saker gemensamt: Mat, föredrag och ett gott samtal.

Vi kommer se på välproducerade filmer på ungefär 25 minuter vardera, som utforskar de stora frågorna kring tro och ger kunskap om grunderna i den kristna tron genom att lyfta frågor som ”Vem är Jesus?”, ”Hur ska jag kunna tro?”, ”Hur och varför ska jag be?” och ”Hur leder Gud oss?”.

Den viktigaste delen av varje Alphakurs är troligtvis möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en liten grupp. Det finns inget krav på att man ska säga något och det finns inget du inte får säga (på riktigt, alla frågor och funderingar är tillåtna).

Det är ett tillfälle att lyssna på andra och bidra med dina egna perspektiv i en ärlig, öppen och vänskaplig miljö.

Välkommen du också!